Відповідальність платників та контроль за надходженням податку

Порядок нарахування, сплати та зарахування податку на нерухомість

Оцінка нерухомості, що перебуває у власності (управлінні) юридичних осіб

Посадова особа органу державної податкової інспекції має право входити на територію, де розташована будівля, що підлягає оподаткуванню, з метою підтвердження балансових розрахунків бази оподаткування будь-якого робочого дня у передбаченому законодавством порядку.

Зобов'язання щодо податку на нерухомість визначаються органами державної податкової інспекції на підставі визначення бази оподаткування нерухомості та ставок, встановлених цим Законом.

Особи, які користуються податковими пільгами, встановленими цим Законом, зобов'язані до 1 лютого чергового податкового року надіслати органу державної податкової інспекції інформацію про склад майна і фізичних осіб, які мають право на одержання таких пільг.

У разі несвоєчасного надіслання такої інформації пільги не надаються.

Не пізніше 30 квітня чергового податкового року орган державної податкової інспекції надсилає за місцем розташування будівель податкове повідомлення про річні податкові зобов'язання, розраховані з урахуванням змін податкових баз та вчасно отриманої від платників податку інформації про право на пільги щодо цього податку.

Податкове повідомлення має містити реєстраційний номер власності, ім'я власника (якщо воно відоме), відомості про об'єм будівлі, податкову базу будівлі, суму податку, що підлягає сплаті, строк і порядок сплати податку.

У разі коли надіслати повідомлення неможливо у зв'язку з тим, що не визначено власника або відповідальну особу за внесення податку або через відсутність технічних умов для вручення такого повідомлення, орган державної податкової інспекції зобов'язаний вивісити податкове повідомлення біля входу до об'єкта оподаткування та на спеціальній дошці податкових оголошень, яка встановлюється на доступному для огляду місці біля входу у приміщення органу місцевого самоврядування територіальної громади.

Платники податку та їх посадові особи несуть відповідальність за правильність і своєчасність обчислення та сплати податку до бюджету відповідно до чинного законодавства України.Не внесені до бюджету суми податку на нерухомість у встановлені строки сплачуються до бюджету з нарахуванням пені у розмірі 0,3 відсотка, нарахованої на суму недоїмки за весь строк її дії.

У разі коли податок на будівлі не сплачено до бюджету до 30 листопада податкового року податок вважається недоїмкою.

Якщо протягом шести місяців після виникнення недоїмки платник податку не погашає суму недоїмки, орган державної податкової інспекції приймає рішення про звернення стягнення на майно, що перебуває у власності боржника.

Відчуження зазначеного майна провадиться органом державної податкової інспекції шляхом публічних торгів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Реєстрація факту відчуження майна проводиться за умови попереднього повернення боржнику вартості відчуженого майна за вирахуванням суми недоїмки щодо податку та суми витрат, пов'язаних з проведенням публічних торгів.

Фізична особа-боржник податку може оскаржити дії органу державної податкової адміністрації щодо примусового відчуження майна в судовому порядку.

Контроль за правильністю обчислення та своєчасністю сплати податку до бюджету здійснюють відповідні органи державної податкової інспекції.


3060145504166876.html
3060171881910431.html
    PR.RU™