Варіанти завдань

Кожен студент вибирає варіант завдання за номером у списку групи.

Завдання.Скласти схему алгоримту, таблицю символічних імен та програму обробки динамічного масиву відповідно до заданого варіанта.

1. Визначити добуток позитивних елементів кожного стовпця матриці А, її розмір вводити з клавіатури, а елементи розмістити в пам’яті динамічно.

2. Визначити добуток елементів парних стовпців матриці, її розмір вводити з клавіатури, а елементи розмістити в пам’яті динамічно.


3. Визначити суму елементів матриці, які за модулем перевищують одиницю, у кожному парному стовпці і кількість таких елементів. Розмір матриці вводити з клавіатури, а елементи розмістити в пам’яті динамічно.

4. Визначити суму позитивних елементів розміщених над головною діагоналлю. Розмір матриці вводити з клавіатури, а елементи розмістити в пам’яті динамічно.

5. Визначити кількість рядків, які містять нульові елементи иатриці, та їх номери. Розмір матриці вводити з клавіатури, а елементи розмістити в пам’яті динамічно.

6. Визначити значення максимального елемента кожного рядка матриці та номер стовпця, в якому він розміщений. Розмір матриці вводити з клавіатури, а елементи розмістити в пам’яті динамічно.

7. Максимальний і мінімальний елементи матриці поміняти місцями. Розмір матриці вводити з клавіатури, а елементи розмістити в пам’яті динамічно.

8. Визначити мінімальний і максимальний елементи матриці та їх добуток. Розмір матриці вводити з клавіатури, а елементи розмістити в пам’яті динамічно.

9. Визначити суму негативних елементів матриці, розташованих під головною діагоналлю. Розмір матриці вводити з клавіатури, а елементи розмістити в пам’яті динамічно.

10. Визначити максимальний елемент матриці на головній діагоналі та суму елементів цієї діагоналі. Розмір матриці вводити з клавіатури, а елементи розмістити в пам’яті динамічно.

11. Визначити для кожного непарного рядка кількість нульових елементів. Розмір мариці вводити з клавіатури, а елементи розмістити в пам’яті динамічно.12. Знайти середнє геометричне позитивних елементів кожного рядка матриці,

її розмір водити з клавіатури, а елементи розмістити в пам'яті динамічно.

13. Знайти найбільший елемент матриці та записати одиницю в той рядок і стовпець, на перехресті яких він міститься. Розмір мариці вводити з клавіатури, а елементи розмістити в пам'яті динамічно.

14. З матриці Х побудувати матрицю Y , помінявши місцями рядки і стовпці. Розмір мариці вводити з клавіатури, а елементи розмістити в пам'яті динамічно.

15. Знайти найбільший елемент матриці і номер рядка і стовпчика, у яких він міститься. Розмір мариці вводити з клавіатури, а елементи розмістити в пам'яті динамічно.

16. Знайти найменший елемент матриці та записати в рядок, де міститься цей елемент, ‘10’. Розмір мариці вводити з клавіатури, а елементи розмістити в пам'яті динамічно.

17. Обчислити суму елементів кожного рядка матриці, визначити найменше значення цих сум і номер відповідного рядка. Розмір мариці вводити з клавіатури, а елементи розмістити в пам'яті динамічно.


18. Визначити кількість додатних і від’ємних елементів матриці. Розмір мариці вводити з клавіатури, а елементи розмістити в пам'яті динамічно.

19. Знайти найбільші елементи кожного рядка матриці Х і записати їх у масив Y. Розмір мариці вводити з клавіатури, а елементи розмістити в пам'яті динамічно.

20. Обчислити суму елементів матриці, розташованих над головною діагоналлю. Розмір мариці вводити з клавіатури, а елементи розмістити в пам'яті динамічно.

21. Перемножити матриці А(NxМ) і B(NxM). Розмір мариці вводити з клавіатури, а елементи розмістити в пам'яті динамічно.

22. Знайти найбільший елемент головної діагоналі матриці і вивести на екран увесь рядок, у якому він міститься. Розмір мариці вводити з клавіатури, а елементи розмістити в пам'яті динамічно.

23. Визначити максимальний елемент на головній діагоналі та добуток позитивних елементів зазначеної діагоналі. Розмір мариці вводити з клавіатури, а елементи розмістити в пам’яті динамічно.

24. Визначити добуток елементів парних стовпців матриці, її розмір вводити з клавіатури, а елементи розмістити в пам’яті динамічно.

25. Знайти суму елементів матриці, що мають задану різницю індексів i-j=k. Число k може бути і негативним. Розмір мариці вводити з клавіатури, а елементи розмістити в пам'яті динамічно.


ДОДАТОК 1


3057197155347014.html
3057298904925479.html
    PR.RU™